Kozinec

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Kozinec je vesnice nacházející se asi 0,7 km na jihovýchod od Holubic. Původně se na tomto místě nacházel zemědělský dvůr, který sloužil jako hájovna a ovčín. Tento dvůr je poprvé zmiňován v roce 1614. Právě kolem tohoto dvoru byla založena roku 1778 současná vesnice Kozinec. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Tursko, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si tato ves udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Holubice, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 1 044 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozinec_(Holubice)

Dojmy: Poměrně velká vesnice, nacházející se jihovýchodně od Holubic, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8770
IMG_8780
IMG_8817