Hostivice - kostel sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn pravděpodobně někdy v době kolem poloviny 13. století v románském slohu. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1277. Již od svého založení byl tento kostel obehnán hřbitovem. V roce 1631 byl tento původní kostel Švédy a Sasy vypálen, a ještě v roce 1622 je v zádušní knize poznamenáno “jest velice opuštěný a opravy, aby k předešlému způsobu přiveden byl, potřebuje”. Již v roce 1659 tak vyzval Pažský arcibiskup Harrach tehdejšího majitele panství Františka Adama Eusebia Ždárského ze Žďáru. Tento muž na to přistoupil, a tak již v květnu roku 1662 se konala v tomto pustém kostele první mše a následně nechal přistavět k tomuto kostelu gotický presbytář s křížovou klenbou. Nakonec byla v letech 1662 – 1663 byla ke kostelu přistavěna zvonová věž. Původně se zde nacházela dřevěná zvonice stojící bokem kostela. Další stavební etapy se tento malebný kostel dočkal ve 40. Letech 18. století, kdy byla majitelkou zdejšího panství velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská. Tato šlechtična nechala roku 1737 opravit, zvětšit okna a vytvořit barokní kůr. Věž kostela byla tehdy pak zakončena barokní cibulovou bání s lucernou. Hlavní oltář sv. Jakuba byl sem převezen roku 1736 ze Zákup. Následně do oltáře byly uloženy dne 5. listopadu 1737 uloženy ostatky sv. Simplicie. Zdejší postranní oltáře byly do tohoto kostela přemístěny z kostela sv. Václava na Zderaze v roce 1787. Zdejší dodnes zachované barokní varhany byly vytvořeny roku 1778 od varhanáře Jana Mata z Prahy. Tyto varhany byly následně několikrát upravovány a v letech 1870 – 1871 byly do varhan umístěn nový varhanní stroj od Ferdinanda Gutha z Nového Strašecí. V roce 1794 vypukl v této obci velký požár, který poškodil značně i zdejší kostel. Nová střecha byla použita jako nouzová a zakrývala tento kostel až do roku 1857. V roce 1870 proběhla neorománská přestavba podle plánů stavitele Prantnera. Tato přestavba si ale získala ostrou kritiku, kterou na práci Prantnera udeřil Zikmund Winterovi. V roce 1871 byl kostel zakryt novou současnou střechou, a tímto krokem získal tento kostel v podstatě svou současnou zajímavou podobu. V roce 1933 byly obnoveny zdejší věžní hodiny a v letech 1973 – 1976 byl kostel opravován. Během této opravy byly objeveny zbytky románského zdiva ukryté v jižní části lodi. V roce 1975 získal kostel nové věžní hodiny a nakonec v průběhu 2. desetiletí 21. století prodělal kostel svou zatím poslední rekonstrukci.

Zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/pamatky/kostel.htm

Dojmy: Krásný neorománský kostel, který nese v sobě všechny své úpravy.

Mapa

a

Fotografie

×