Hostivice - fara

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Kdy byla založena zdejší farnost je neznámé. Je jistá zpráva o tom, že zdejší fara byla vypálena Chyňskými husity, ale zda tomu tak opravdu bylo je neznámé. Jisté je že zdejší fara spolu se vsí byla vypálena roku 1631 Švédskými vojsky. Díky tomu se zachovala v zádušní knize roku 1662 zmínka o tom, že “Fara hostivická jest všecka zbořena, toliko, kde stála, nějaký díl zdi se spatřuje.” V roce 1732 zakoupila zdejší panství velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, která započala ihned s obnovou a výstavbou této vsi. To se týkalo i farní budovy, kdy určila zdejšího faráře Norberta Jana Ignáce Benedikta Kříže z Rosenfeldu, který již dne 1. října 1734 položil základní kámen této farní budovy. Fara tak byla vystavěna v barokním slohu podle plánů Pražského stavitele Václava Špačka. Stavba fary pak byla dokončena roku 1737 a již v roce 1743 ji vydrancovalo Francouzské vojsko. V roce 1746 byla opravena tehdy šindelová střecha této fary a roku 1751 udeřil do fary blesk a poničil okna. Další tragédie se fara dočkala roku 1794, kdy této budově shořela střecha. V roce 1840 byla následně původní šindelová střecha nahrazena střechou z tašek. Na přelomu 18. a 19. století měla tato fara statickou havárii, a tak byla v letech 1802 – 1810 rekonstruováno, kdy bylo přestavěno schodiště a částečně upravena vnitřní dispozice. Vnější podoba fary se ale zachovala do současnosti ve své původní barokní podobě. Poslední rekonstrukce této fary proběhla nakonec v roce 2012.

Zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/pamatky/fara.htm

Dojmy: Krásná barokní stavba, která se nachází pod zdejším kostelem.

Mapa

a

Fotografie

×