Drahelčice

Informace

Městský erb:

1024px-Drahelcice_CZ_CoA

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Obec Drahelčice se nachází asi 19 km západně od centra Prahy. Kdy byla zdejší vesnice založena nevíme, jisté je že první písemná zmínka o této tehdy vsi pochází z roku 1115, kdy je uvedeno ve Zbraslavské kronice toto: Dávám také Zbraslav se vším příslušenstvím, to jest: Lubenec (Libeň) celou obec, Šlovice celou obec a část řeky, Černošice celé, co jsem koupil u Goscama. V Lahovicích tři rybáře Čekana, Maršíka, Blažka, navíc jednoho rybáře, kterému se lidově říká pstružník a tam rozdělenou řeku, která se zve Mže od řeky Vltavy až po říčku Chotečskou (Radotínský potok). U kaple sv. Havla je ustaveno pět strážců ve vsi Drahelčicích, jejichž jména jsou: Mutiš, Radek, Nepřívad, Mířata, Kojata. Ve vsi Lipany dušníka Tena s jeho pozemkem. Ve vsi Žabovřesky kravaře Ramoše s jeho pozemkem. V obci Vidim (Závist?) Trebatu s jeho pozemkem. Ve vsi Jirčany dva soustružníky Petra a Kočáma... V letech 1186 – 1239 patřila tato ves do majetku Kladrubského kláštera a roku 1239 byla tato ves potvrzena papežem Řehořem IX. jako majetek Kladrubského kláštera. Někdy snad v této době byla založena v této vsi gotická tvrz. V roce 1357 přešla tato vesnice do majetku Pražského měšťana Jordana Rechcera. V roce 1366 daroval pak tuto ves císař Karel IV. Karlově Univerzitě v Praze. Během husitských válek byla zdejší tvrz vypleněna a pravděpodobně i v této době beze zbytku zanikla. Univerzita držela tuto ves až do roku 1730, kdy ji vyměnila za Malešický statek s hrabětem Karlem Jáchymem Bredou z Bredova. V této době byla ves připojena k Tachlovickému panství, které zakoupila roku 1732 Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská. V letech 1751 – 1777 patřila tato ves Bavorským kurfurstů Klementa Františka a Maxmiliána Josefa. Následně získali tuto ves do majetku Karel August vévoda Zweiburský a Kristiana Augusta, kníže Valdeckého. V roce 1805 získal tuto ves do majetku arcivévoda František, který byl Salcburským Kurfirstem. V roce 1814 se dostala ves do majetku Leopolda II. Arcivévody Rakouského. Tento muž pak převedl veškerý tento majetek roku 1824 do majetku císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Císařská rodina držela ves až do roku 1918, kdy se stala samostatnou obcí kterou je do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 229 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahel%C4%8Dice

Zdroj: https://www.drahelcice-obec.cz/historie-obce/ds-6824

Dojmy: Velká obec, nacházející se západně od Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3001
Drahelcicka_lipa-2017-09-drahelcice
IMG_2997