Chýně

Informace

Městský erb:

§

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Chýně (j. č., tedy ta Chýně, do Chýně, v Chýni, hovorově Chejň) je obec ležící asi 14 km na západ od centra Prahy. Zdejší oblast byla osídlena již od pravěku, jak dokazuje množství neolitických kamenných nástrojů, které byly nalezeny při orbě ve zdejší oblasti. Nejvýznamnější nálezy však pocházejí z období keltského, kdy z tohoto období zde byly nalezeny zbytky keltských tavicích pecí na železe, které popsal Dr. Turek. Jsou teorie, že zdejší tavicí pece pak sloužili keltskému opidu, které se nachází u Stradonic. Zatím poslední nález pochází z roku 2011, kdy zde byly nalezeny zbytky keltské polozemnice. První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1273, kdy je zde zmínka o tom, že se tato vesnice stává majetkem Strahovského kláštera. Ve 14. století byla tato ves rozdělena na dvě části. První spravoval nadále Strahovský klášter, ale druhou spravoval vladyka a Pražský měšťan Mikuláš Půša, který roku 1362 vyměnil svoji část vsi s Bernardem synem Seidla z Písku za ves Čestlice. Následně měl část vsi pronajatý Pražský měšťan Jindřich a roku 1391 si tuto ves pronajal Zdeněk z Chýně. Tento muž pak buď založil či zvelebil zdejší tvrz. Zdejší tvrz je pak poprvé zmiňována roku 1410 v urbáři Strahovského kláštera, kdy je zmíněno, že to byla “tvrz pěkná a pevná a jiná stavení, dům a stodola krytá taškami. Vůkol voda, šest rybníků.” Po vyplenění a vypálení Strahovského kláštera husity, se tato vesnice stala roku 1421 majetkem bohatého lékárníka Kunše a část pivovarníku Havlovi. Další zmínka o této vsi zmiňuje že zdejší husité vypálili faru v sousedních Hostivicích. V roce 1436 zapsal císař Zikmund tuto ves jako majetek Pešíka z Kunvaldu. Následně roku 1467 získal klášter Strahov tuto ves zpět. V průběhu 16. století pak klášter vykoupil ještě několik zdejších míst, jako v roce 1510 rybník od Buriana Medka a roku 1584 hospodářský dvůr od Davida Jokišmana. Samotná tvrz je uváděna již v roce 1515 jako pustá, a následně postupně zchátrala a beze stopy zanikla. V roce 1620 zabavili tuto ves klášteru rebelující stavy, které ji téhož roku prodali Johaně Žďárské ze Žďáru. Brzy na to byla Johana donucena tuto ves bez náhrady vrátit do majetku Strahovského kláštera. V roce 1680 zasáhl tuto vesnici mor, který zde způsobil úmrtí 41 zdejších obyvatel. V roce 1727 byl v této vsi založen Matějem Myslivečkem mlýn. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4 114 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BDn%C4%9B

Zdroj: https://www.chyne.cz/ochyni/historie-chyne

Dojmy: Malebná obec, nacházející se západně od Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9670
IMG_9662
IMG_9654