Buš - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Tato zajímavá vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. Století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako přízemní klasicistní zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a uprostřed domu se nachází bohatě zdobený pravděpodobně barokní štít. Na usedlost pak navazuje hospodářské stavení a průjezdná stodola. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, která se zachovala ve své původní podobě.

Mapa

a

Fotografie

×