Vyšehrad - socha sv. Šebestiána

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2019

Historie: Tato socha byla vytvořena pro mě neznámým umělcem v 1. polovině 18. století a byla umístěna u domu u Harantů na Staroměstském náměstí. Kapličku, ve které je umístěna tato socha nechal vytvořit roku 1894 probošt Mikuláš Karlach, následně byla tato socha pravděpodobně přesunuta do této kapličky. V Roce 1922 kaple se sochou dočkala restaurování a posledního se pak dočkali v květnu 2011.

Zdroj: http://www.kkvys.cz/socha-sv-sebestiana/

Dojmy: Zajímavá kaplička s detailní sochou.

Mapa

a

Fotografie

×