Vyšehrad - rotunda sv. Martina

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2014

Historie: Tato menší oválná sakrální stavba byla vystavěna již někdy v 11. století pravděpodobně v letech 1061 - 1092, ale první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1396. V období husitské revoluce, někdo po roce 1420 sloužila rotunda jako skladiště či dům, a dokonce byl proražen skrz střechu otvor na komín. V následném 15. a 16. století byla rotunda několikrát poškozena, také v době 16. století sloužila jako Věžnice městečka Vyšehrad a následně v roce 1719 byla znovu vysvěcena, jen aby mohla být za vlády císaře Josefa II. znovu odsvěcena. V té době začala sloužit jako sklad střelného prachu. Tento fakt si uvědomovali i pruská vojska, na které je v této rotundě památka, kdy nad portálem je zazděná pruská dělová koule vystřelená v roce 1757. Když byla budována silnice skrz Vyšehrad, tak tato rotunda měla být stržena. Tomu naštěstí zabránil purkrabí hrabě Chotek a tak rotunda přežila. Po roce 1850 sloužila tato rotunda jako obydlí pro chudinu. Následovalo od roku 1871 jednání mezi církví a vojenským erárem o vykoupení kaple. Již v roce 1875 došlo mezi těmito dvěma stranami k dohodě a již v letech 1878 - 1880 byla tato rotunda obnovena architektem A. Baumem. Během obnovy byl zazděn původní západní vchod a vybourán nový, který byl opatřen novorománským portálem. Vnitřek pak byl vybaven novorománským oltářem a o vnitřní výmalbu se pak postaraly Josef Hellich, Antonín König a Jan Heřman. V roce 1991 pak byli provedeny opravy tohoto objektu.

Zdroj: http://www.kkvys.cz/rotunda-sv-martina/

Dojmy: Lituji toho, že jsem se nemohl podívat dovnitř. Možná se někdy poštěstí.

Mapa

a

Fotografie

×