Vinoř - Lípa srdčitá ve Vinoři

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Strom Lípa Srdčitá ve Vinoři roste na pozemku fary mezi její budovou a kostelem. Má krátký silný kmen, který se nízko nad zemí rozděluje na dvě mohutné větve. Ty se od sebe ve spodní části odklánějí a v horní části opět přiklánějí, bohatě se dál větví a vytvářejí korunu. Pod lípou vyvěrá pramen a strom má tak po celý rok dostatek vody. Dle měření z roku 2016 měl na výšku 18 m, obvod kmene 402 cm a odhadované stáří 190 let.

Zdroj fotografie a informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_srd%C4%8Dit%C3%A1_ve_Vino%C5%99i

Dojmy: Majestátní strom, který jsem bohužel nenafotil, jelikož jsem o něm nevěděl.

Mapa

a

Fotografie

×