Vyšehrad - kaple Panny Marie Šancovské

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2019

Historie: Tuto barokní kapli nechal vystavět roku 1748 Vyšehradský kanovník Jan Tomáš Berghauer. Již v době výstavby byla tato kaple míněna jako kaple poutní, což dokazuje také to, že sem byla umístěna socha Panny Marie Šancovské. Tato kaple pak byla chodbou spojena s kostelem sv. Jana Křtitele Stětí a současně s kaplí byla vybudována poustevna, ve které žil poustevník, který zastával funkci kostelníka a zvoníka. Již v roce 1784 byla tato kaple zrušena dle dekretu císaře Josefa II. a následně byla zabrána vojenským erárem, který ji používal jako skladiště a následně byla kaple pronajímána jako bydlení pro chudé. Poté nějakou dobu sloužila kaple i jako stáje, bohužel vše toto se na kapli projevilo a kaple velmi chátrala, a tak byla nakonec v roce 1882 vykoupena církví od armády a následně proběhla přestavba podle plánů architekta Bedřicha Müzbergera a Antonína Bauma. Nakonec byla kaple opět vysvěcena 6. října 1889. Své zatím poslední rekonstrukce se kaple dočkala v 90. letech 20. století.

Zdroj: http://www.kkvys.cz/kaple-p-marie/

Dojmy: Velmi zajímavá kaple, která je velmi bohatě zdobená.

Mapa

a

Fotografie

×