Vyšehrad - Vyšehradské gorlice a kasamety

Informace

Navštíveno: 2. 12. 2015

Historie: Již v roce 1654 se rozhodl císař Ferdinand III. že na Vyšehradě bude vystavěna pevnost, což také zapříčinilo zánik města Vyšehradu. Původní plán zdejší pevnosti byl obrovský a měl narušit i tehdejší nové město. K tomu to kroku naštěstí nedošlo, a tak v roce 1678 získala zdejší pevnost více méně dnešní podobu. Když dorazili do Prahy okupační francouzská vojska v roce 1742 pod vedením generála de Berdiquiera, tak tento generál nařídil vylepšit zdejší pevnost, kdy se upravovali náspy a byl vybudován ravelin spolu s kasematy a Gorlicí, což je velká podzemní místnost navazující na kasematy, kde se shromažďovalo vojsko a kde byl sklad potravin. Když v roce 1744 odcházeli z tohoto místa pruská vojska, tak nacpali do kasemat 133 sudů se střelným prachem a poslední voják jej zapálil, tři odvážní obyvatelé Podskalí se ale nebáli a odstranili včas doutnáky a tím zachránili zdejší nádherný příklad barokní pevnosti. V celém průběhu 18. a 19. století se zde však nekonal žádný válečný střed, a tak když zanikl postupně pražský barokní fortifikační systém, tak se stala tato pevnost jedinou připomínkou původního opevnění Prahy.

Zdroj: http://www.praha-vysehrad.cz/915_Vysehradske-Kasematy

Dojmy: Velmi zajímavá prohlídka, kde projdete kasametami a dojdete až do gorlice. Zde je jedno z mála míst, kde může člověk obdivovat funkční křížíkovo osvětlení.

Mapa

a

Fotografie

×