Střešovice - Vojenský hřbitov

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Zrušený Vojenský hřbitov na Hradčanech se nachází v Praze na rozhraní městských čtvrtí Hradčany a Střešovice v ulici Patočkova, pod barokním opevněním na bastionech X. (svatého Františka Borgii) a XI. (Kamenný) a kurtině mezi nimi. Vojenský dělostřelecký hřbitov byl založen roku 1786 pro posádku pražského dělostřeleckého pluku. Na hřbitově byli pohřbíváni i vojáci a rodinní příslušníci i jiných zbraní než dělostřelectva, najdeme zde vojáky zeměbrany, pěších pluků i příslušníky námořnictva. Matrika zemřelých byla pro hřbitov vedena od roku 1864. Po zrušení Malostranského hřbitova v Košířích sloužil i pro civilní pohřby. Byli zde pohřbeni například podplukovník Miesitschek z Vyškova (1866) či Josef Jüttner (1775 - 1848), kartograf, generálmajor rakouské armády a tvůrce prvního plánu Prahy vytvořeného na geodetickém základu. Nejhonosnější náhrobek patří generál majorovi Wenzelu Schipkovi, rytíři z Blumenfeldu. Jeho erb byl vytesán obráceně, protože generál byl posledním svého rodu. Z roku 1813 z doby napoleonských válek se na hřbitově dochovalo jediné jméno – pruský poručík Ferdinand von Roeder, raněn v bitvě u Drážďan, zemřel v lazaretu v Praze 23.9. 1813 a pochován na dělostřeleckém hřbitově (náhrobní deska byla převezena na nově zřízený pruský hřbitov ve Štěrboholech v roce 1905, tehdy byly ostatky všech pruských vojáků exhumovány a převáženy na dnes zaniklý štěrboholský hřbitov, po válce 1945 byl celý hřbitov zdemolován a památky zničeny). Samotný hřbitov byl vojenskou správou zrušen 6.6.1898 a odkoupen pražskou obcí roku 1910. Následně byla provedena revize a provedena proměna do parkové úpravy. V roce 1911 zde bylo 99 kovových křížů, 85 dřevěných, 114 pomníků, 8 záklopných desek na hroby, 34 desek v hradbách, prostých hrobů bez označení cca 441. O hroby se starali pozůstalí i správa města. Za 1. světové války se zde již nepohřbívalo. Některé ostatky a náhrobní desky byly v roce 1905 přeneseny na vojenský hřbitov ve Štěrboholech. Bohužel v roce 1945 byl tento hřbitov terčem nájezdů vandalů, kteří poškozovali náhrobky ve snaze vymazat vzpomínku na vše německé co se zde nacházelo. V roce 2014 se zdejší plocha stala součástí nově zplanýrovaného parku Maxe van der Stoela na pozemku při Keplerově ulici v Praze 6. Na přelomu roku 2020-2021 bylo pět náhrobních desek poničeno sprejery. Dodnes se zachovalo již jen několik náhrobků, které byli osazeni do zdi opevnění. Tyto náhrobky pochází všechny z 19. století. Některé z těchto náhrobků pak pochází z dílen Roberta Platzera a Josefa Emanuela Krondela.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_h%C5%99bitov_(Hrad%C4%8Dany)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vojensky-hrbitov-15646386

Dojmy: Velmi zajímavá a svým způsobem unikátní památka, která je bohužel v dezolátním stavu díky 2. polovině 20. století.

Mapa

a

Fotografie

×