Staré Město - dům u Zelené Žáby

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Na místě dnešního domu stály ve středověku domy dva, pak byly ale spojeny a první písemná zmínka z roku 1403 už pojednává o jediném domě. K roku 1428 je první zmínka o názvu „U Žáby“. Koncem 16. století byl dům renesančně, během této přestavby bylo přistavěno 3 patro stavby. Z této přestavby pochází také portál, který je datován do roku 1654. V 17. století prošel dům barokní přestavbou, a nakonec v roce 1810 byl přestavěn klasicistně podle plánu J. Hausknechta.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38224/1-46

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Zelen%C3%A9_%C5%BE%C3%A1by

Dojmy: Zajímavý dům, který spolu s dalšími dvěma domy tvoří dojem nepravidelného nároží.

Mapa

a

Fotografie

×