Staré Město - dům u Dvou Zlatých Medvědů

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Dům vznikl ze dvou gotických domů a pivovaru. První zmínka o něm je z roku 1403. Ještě v roce 1405 je uváděn jako majitel jednoho z gotických domů sladovník Mikuláš Bohunek. Na počátku 15. století byl výrazně přestavěn, v té době vlastnil pivovar purkmistr Starého města Jan Nestoje. V 1. čtvrtině 16. století byl pak znovu přestavěn. Renesančně byl přestavěn ve dvou etapách: před rokem 1567 a před rokem 1600. První renesanční přestavba, při které mj. vznikly arkády, se pravděpodobně udála v době, kdy dům vlastnil Jan Kosořský z Kosoře doložený zde roku 1564. Objevily se nepřesvědčivé domněnky, že se na přestavbě mohl podílet Bonifác Wolmut. Další velká, raně barokní přestavba se pravděpodobně udála mezi lety 1683 až 1702, nepřímo ji dokládá zdvojnásobení ceny domu. Třetí patro bylo přistavěno po roce 1726. V roce 1885 se v tomto domě narodil novinář a spisovatel Egon Ervín Kisch, což dokládá pamětní deska na zdi stavby. V roce 1940 byl dům drobně upravován a větší rekonstrukcí prošel v 70. letech 20. století, kdy byl adaptován pro Muzeum hlavního města Prahy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Dvou_zlat%C3%BDch_medv%C4%9Bd%C5%AF

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=5969&PARAM=11&tid=17829&pos=800

Dojmy: Nádherná stavba, bohužel jsem nenakoukl dovnitř, abych viděl arkády.

Mapa

a

Fotografie

×