Staré Město - dům u Zeleného Hroznu

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: V těchto místech se původně nacházel románský dům, který měl dvě místnosti. Následně zde na jeho místě vyrostli tři gotické domy, které byly v roce 1439 spojeny v jeden nárožní objekt, kde sídlila kolej pro chudé studenty. V roce 1594 bylo nově postaveno renesanční východní křídlo. Následně prošel dům barokními přestavbami a v roce 1841 došlo k další přestavbě tohoto domu podle plánu zednického mistra A. Bendy. V roce 1866 bylo nově vystavěna nová dvouposchoďová část budovy v neogotickém slohu podle plánu A. Hartiga. V průběhu 2. světové války prošla budova poslední přestavbou, kdy byla odstraněna většina starších konstrukcí, přibylo podkroví a nové dělení místností.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1085810

Dojmy: Zajímavý nárožní dům, který budí dojem, že to jsou dva různé domy.

Mapa

a

Fotografie

×