Staré Město - Wimmerův palác

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházela část bloku hradeb s obytnou věží, která pravděpodobně vznikla s Havelským městem v roce 1232. Následně Byla stavba renesančně přestavěna a rozšířena. V roce 1787 byla provedena ranně klasicistní přestavba podle plánů Ignáce J. Palliardiho, a následně v roce 1826 přestavba zadní budovy dle plánů Karla Pollaka ve slohu klasicistním.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=14786661&sequence=1&mode=parametric&indexId=38470%2F1-197&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pamatkovy-fond/seznam-ohrozenych-nemovitych-pamatek/7072-wimmeruv-palac

Dojmy: Krásný palác, nacházející se poblíž Havelského trhu.

Mapa

a

Fotografie

×