Staré Město - dům u Malé Velryby

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Dům je původně gotický a byl postaven někdy ve 14. století. První zprávy pocházejí z let 1357 a 1364. Jednalo se pravděpodobně o malý dům, což lze usoudit z cen domu po celé 15. století. Na přelomu 17. a 18. století (do roku 1707) došlo k větší, barokní, přestavbě, od té doby má stavba v podstatě dnešní půdorys. Z této přestavby se také mj. dochovaly malované trámové stropy. Větší přestavbu dům prodělal v letech 1832–1836 v klasicistním stylu, při které se změnila dispozice přízemí.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38529/1-233

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Velryby

Dojmy: Zajímavý dům, s krásným barokním štítem.

Mapa

a

Fotografie

×