Staré Město - Ungelt

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Ungelt neboli také Týnský dvůr byl původem ohrazený kupecký dvůr, který byl od města oddělen hradbou a příkopem. Dle průzkumu z 80. a 90. let 20. století vznikl Ungelt ve 12. století, ale dle starší literatury jeho stáří sahá až do 10. století. V té době zde měl pobývat také Ibrahím ibn Jakub, který zaznamenal první zprávu o městě. Tento dvůr sloužil hlavně k ochraně kupců a jejich zboží a nacházeli se v něm jak skladiště, tak koňské stáje, obydlí pro kupce špitál, ale i kostel Panny Marie, který stál v místech dnešního Týnského chrámu. Každý, kdo vstoupil do tohoto dvora a tím získal ochranu krále musel platit poplatek, z kterého se vyvinulo clo. Ve 14. století ve staroněmčině se říkalo clu Ungelt, a tak vzniklo i jedno z jmen tohoto místa. Největšího rozkvětu dosáhl Ungelt za Karla IV. a za Václava IV. kdy se Praha stala cílem mnohých kupců ze všech zemí, tento rozkvět ale postupně upadl v době husitské, a celý obchodní význam Prahy zanikl v polovině 16. století. V roce 1689 Ungelt z velké části bohužel vyhořel, a tak většina budov ve zdejším dvoře získala barokní fasádu. V roce 1774 byla Ungeltská celnice přenesena a původní budova začala sloužit obchodu. Na počátku 20. století se do již polorozpadlého Ungeltu začala stěhovat městská chudina, tento ráz se nezměnil ani po 2. světové válce, jelikož zde vznikly skladiště a byty té nejnižší kategorie. V roce 1978 byla zahájen zajišťovací průzkum a již v roce 1981 byla zahájena rekonstrukce dvora, který byl následně dne 18. prosince 1996 otevřen veřejnosti.

Celý dnešní areál Ungeltu tvoří 18 domů, ze kterých 12 přiléhá k samotnému dvoru a zbytek k původním hradbám. Nejvýznamnějším domem celého Ungeltu je pak palác Granovských (na fotografiích oranžová stavba s arkádovou lodžií). Pozemek, na kterém palác stojí, získal dekretem císaře Ferdinanda I. v roce 1558 správce Ungeltu Jakub Granovský z Granova. Za to však byl povinen zajistit otvírání a zavírání bran mýtnice – Ungeltu. Ten ještě v průběhu 16. století nechal vystavět honosný renesanční palác, na kterém se nachází sgrafita, na kterém je znázorněn pravděpodobně Ferdinand I., ale také Jakuba Granovského. Palác Granovských patří k nejkrásnějším renesančním palácům v Praze. Malby v prvním a druhém patře budovy technikou chiaroscura vytvořil italský mistr Francesco Terzio. Malby znázorňují alegorické postavy a ve druhém patře paláce jsou zachyceny biblické motivy.

Zdroj: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1260/tynsky-dvur-ungelt

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Granovsk%C3%BDch_z_Granova

Dojmy: Nádherný dvůr, který si zachoval svůj téměř původní vzhled, ale také rozvržení budov.

Mapa

a

Fotografie

×