Staré Město - Staroměstská Tržnice

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Tržnice byla postavena v letech 1894–1896 na místě čtyř stržených středověkých domů podle plánu Jindřicha Fialky. V jednom z těchto domů se narodil Alois Senefelder, který později vynalezl kamenotisk. Hala tržnice je protáhlá a má litinovou konstrukci ve tvaru pětilodní baziliky. V křížení lodí je umístěna prosklená kupole. Původně byla hala osvětlena Křižíkovými oblouky, do roku 1922 napájenými vlastní parní elektrárnou. Průchod do Rytířské ulice se nachází ve čtyřpatrové budově s novorenezanční fasádou a je zdoben motivy z pražských trhů. V 80. letech 20. století byla hala zakryta sníženým podhledem. Pouze pod prosklenou kupolí byl ponechán volný prostor s průhledem na část původní konstrukce Hala stále slouží svému původnímu účelu – bývala zde samoobsluha, později supermarket. V roce 2016 oznámil pražský magistrát, že nechá provést rekonstrukci celého areálu v hodnotě 366 milionů korun tak, aby byla obnovena původní hodnota tržnice. Po rekonstrukci by se dovnitř měli vrátit drobní prodejci, zruší se snížený pohled a interiéry tržnice se tak dostanou původní podobu.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15597785&sequence=1&mode=parametric&indexId=40896%2F1-1753&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_tr%C5%BEnice

Dojmy: Zajímavá stavba, která má velmi bohatě a nádherně zdobené průčelí.

Mapa

a

Fotografie

×