Staré Město - Trauttmannsdorfský palác

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Na místě dnešního paláce býval dvorec z období gotiky, o němž je první zmínka z roku 1400, a z něhož se zachovaly sklepy. Dvorec se stal základem paláce, přestavěného v době renesance. K významné přestavbě došlo na konci 17. a začátku 18. století, zřejmě podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Pozdější klasicistní přestavbu a rozšíření paláce je dílem architekta Alexandra Hellmicha. Brzy poté byl palác přeměněn na nájemní dům.

Palác je vystavěn na nepravidelném půdorysu, který je určen průběhem okolních ulic (Mariánské náměstí, Husova, Seminářská). Hlavní vstup s barokním edikulovým portálema rodovým erbem Trattmansdorffů ze 17. století je z Mariánského náměstí. Vrata v portálu okna a dveřní portály ve dvorním traktu jsou barokní, pavlače s kamennými krakorci jsou klasicistní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trauttmannsdorfsk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Dojmy: Zajímavé jednoduché stavení, které dnes připomína spíše rozsáhlý činžovní dům.

Mapa

a

Fotografie

×