Staré Město - Škola s farou

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Nejstarší písemná zmínka o tomto místě pochází z roku 1374, již v roce 1404 se objevuje další zmínka že zde buď byl dostavěn a nebo rozestavěn dům, který stojí na Haštalském hřbitově. Tento gotický dům prodala Voršila Škrétová Šotnovská ze Zázvořic úředníkům záduší sv. Haštala a ty jej ještě téhož roku přestavěli na školu, ta byla ale postižena v roce 1689 tzv. Francouzským požárem. V roce 1713 pak byla východní část domu barokně přestavěna na faru a další úpravy fary proběhli v letech 1741 – 1743. V roce 1787 pak byl zadní díl hřbitova přeměněn na zahradu a následně byla škola v roce 1826 navýšena o jedno poschodí víše nežli fara a získala svou klasicistní fasádu.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15847868&sequence=1&mode=parametric&indexId=38186%2F1-395&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Dvě zajímavé stavby, které mají spolu společnou minulost.

Mapa

a

Fotografie

×