Staré Město - Sixtův dům

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházela románská zástavba někdy z přelomu 12. a 13. století. V průběhu 14. století se stavba dočkala gotické přestavby a další přestavba pak následovala v roce 1523. V průběhu 16. století tento dům vlastnil Staroměstský kancléř Theodor Sixt z Ottersdorfu, který se ale účastnil stavovského povstání a k tomu sepsal v letech 1546 – 1547 kroniku, ve které popsal detailně celý průběh povstání. Po bitvě na Bílé Hoře měl jít tento muž také na popraviště, ale nakonec mu byla udělena a milost a odešel do exilu. Ironií osudu je to že po něm získal tento dům dvorský sekretář Filip Fabricius, což byl jeden ze tří defenestrovaných na počátku povstání. Někdy v době, kdy tento dům vlastnil dvorský sekretář prošel v průběhu 17. století renesanční přestavbou a následně v roce 1737 barokní přestavbou, která dala domu jeho současný vzhled. V průběhu 19. století prošla stavba menší klasicistní přestavbou podle plánů Zachariáše Fiegetha.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38637/1-299

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/sixtuv-dum.html

Dojmy: Pěkné velmi staré stavení, nacházející se na okraji Staroměstkého náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×