Staré Město - dům na Rybárně

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Již někdy v polovině 14. století zde byla postavena fara ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Tento kostel stál přibližně na středu dnešního Betlémského náměstí spolu se hřbitovem. Postupem času ale kostel zanikl a jeho faru přebrala Betlémská kaple. Následně již zde budova fary nebyla nutná, a tak byla prodána. Když získal baron M. Joaninelli tuto budovu, tak ji nechal v roce 1704 barokně přestavit podle plánů G. B. Alliprandiho. V té době byla na budovu umístěna soška Panny Marie. V roce 1939 ohrožovalo tento dům zbourání, ke kterému ale nedošlo a stavba se tak v letech 1940 – 1941 dočkala přestavby, během níž byli zničeny původní interiéry stavby.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/dum-na-rybarne/

Dojmy: Nádherně zdobený dům, vévodící Betlémskému náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×