Staré město - Rudolfinum

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Vznik Rudolfina byl inicializován Českou spořitelnou, která byla založena již v roce 1825. Tato budova pak měla reprezentovat sebevědomí a přesvědčení této organizace. A tak byla vyhlášena soutěž, kterou vyhrál Josef Zítek spolu s Josefem Schulzem, kteří ji vyprojektovali jako rozdělenou budovu do koncertní a galerijní části. Budova započala výstavbu v roce 1875 a otevřena byla 7. února 1885 za přítomnosti korunního prince Rudolfa, ale celou tuto stavbu očerňoval černý tisk, že je zde málo soch a plastik českých umělců. Ihned po otevření se stalo Rudolfinum sídlem české filharmonie. Již v roce 1896 stanul na zdejších podiu Antonín Dvořák, který dirigoval vlastní skladby. Jakmile vznikla Československá republika, tak se hledali prostory, kde by mohla být poslanecká sněmovna, a tak padlo rozhodnutí na Rudolfinum a následně začala přestavba, která probíhala v letech 1919 – 1932 pod vedením architektů Václava Roštlapila a Rudolfa Kříženeckého. Následně s příchodem protektorátu Čech a Moravy započala přestavba v letech 1940 – 1942, které rudolfinum přestavěli zpět na koncertní sál podle architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Engela a hrála zde především Německá Filharmonie. Již v roce 1946 se vrátila do českých zemí česká filharmonie, která se o tuto stavbu dělila s Akademií múznických umění a hudební konzervatoří. V roce 1989 bylo Rudolfinum prohlášeno kulturní památkou, a tak započala velká rekonstrukce celého objektu, která probíhala v letech 1990 – 1992 podle architektka Karla Pragera, který měl za úkol respektovat původní koncepci architektů Zítka a Schulze. Do dnešních dnů pak slouží zdejší budova České filharmonii ale také galerijním výstavám.

Zdroj: http://www.rudolfinum.cz/o-budove/historie/

Dojmy: Nádherně zdobená budova s překrásnými interiéry.

Mapa

a

Fotografie

×