Staré Město - rotunda sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tato románská rotunda byla vystavěna již někdy v 11. století, ale první písemná zmínka pochází o ní až z roku 1365. O vzniku této rotundy vypráví jedna pověst, kterou si zde dovolím citovat:

„V tomto místě býval rybník, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, která tak byla potrestána za to, že proti vůli svých rodičů přijala křesťanství. V noci při bouřce se prý kříž vztyčil nad hladinu, což bylo považováno za znamení boží. Při opravě rotundy se prý skutečně v základech našel ztrouchnivělý velký kříž.“

Tato nevelká jednoduchá stavba má okrouhlou loď a půlkruhovou apsidu, která je zdobená obloučkovým vlysem. Loď je pak klenuta kopulí a na vrcholu je lucerna se sdruženými okénky. Celá rotunda je stavěna z opukových kvádříků. Poblíž rotundy byla fara, která ale zanikla během husitských nepokojů a také se zde nacházel hřbitov. V roce 1625 patřila rotunda dominikánům od sv. Jiljí. V roce 1784 byla z nařízení císaře Josefa II. rotunda zrušena a stala se skladištěm a následně v roce 1860 hrozilo její zbourání. Do toho ale zasáhla umělecká beseda, která zbourání zabránila a rotundu zachránila. Město rotund zakoupilo a architekt Ignác Ullmann ji zdarma obnovil. Nový oltář pak vymaloval Jan Popelík. Zbytky nástěnných maleb ze 14. století pak obnovil František Sequens. Při opravě podlahy pak byla objevena původní cihelná podlaha s několika náhrobky ze 13. století a denár knížete Jaromíra z roku 1012.

Zdroj: http://www.starokatolici.cz/kde-jsme/farnost-praha/rotunda-sv-krize

Dojmy: Zajímavá rotunda, kdo by si pomyslel že bude stát v centru Prahy rotunda. Jen je škoda že jsem se nepodíval dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×