Staré Město - Richtrův dům

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Dům stojí na několika původních parcelách, jejichž postavení se různě vyvíjelo, např. část z nich byla ve druhé polovině století odprodána ke kostelu svatého Michaela. Pod východním domem při Malém náměstí se zachovalo románské jádro, pravděpodobně z 1. poloviny 13. století. Domy byly několikrát goticky přestavovány, a to až do výše 2. či 3. (v západní části) patra. Poslední gotické přestavby jsou datované do poslední čtvrtiny 14. století a na konec 15. století. V druhé polovině 16. století proběhla renesanční přestavba, patrná zvláště u domů při Michalské ulici, které se přestavbou také zvýšily. V letech 1714–1726 jednotlivé domy spojila a výsledný objekt barokně přestavěla hraběnka Marie Josefa Martinicová. Dům byl upraven ve 3. čtvrtině 18. století rokokově, tato přestavba se projevila hlavně na fasádě. V roce 1798 byl na straně do Malého náměstí postaven klasicistní portikus od Johanna Ludwiga Krannera. V Richterově domě sídlilo od roku 1882 Pražské podnikatelství pro telefony, tedy první telefonní centrála v Praze. V prvních dnech sloužila centrála pouhým 10–13 majitelům telefonů, po několika měsících však již jich bylo 98. Centrála tu sídlila až do roku 1902.

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/u-modreho-jelena-richtruv-dum-martinicky-dum.html

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Richtr%C5%AFv_d%C5%AFm

Dojmy: Krásný a velmi zajímavý palác, který je jednou z dominant Malého náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×