Staré město - Prašná brána

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2013

Historie: Původně se tady nacházel Horská brána, která byla na cestě vedoucí do Kutné Hory, se vznikem Nového Města, ale začala zdejší hradba spolu branami chátrat, a tak se jí začalo přezdívat brána odraná. Proto zde byla zahájena výstavba nové brány, kdy první stavební kámen byl položen dne 30. 3. 1475, který položil král Vladislav II. Jagelonský. Prvním stavitelem této brány byl Václav ze Žlutic, který se inspiroval Staroměstskou mosteckou branou, jež vystavěl Petr Parléř. Na jeho místo následně nastoupil roku 1478 Matěj rejsek. Z této brány vedla od roku 1568 dřevěná pavlač, která ji spojovala se starým panským dvorem. Když roku 1483 král Vladislav II. Jagellonský se přestěhoval zpět na pražský hrad, tak začal opadat zájem o dokončení této věže, a tak byla ve výšce 42 m provizorně zastřešena. Do toku 1715 se věž používala pouze na vybírání cla, ale po tomto roce zde začalo být skladiště střelného prachu a odtud bylo odvozeno její nové jméno. V roce 1757 byla za pruského obléhání prahy výzdoba brány velmi poškozena a následně v roce 1799 byla snesena. V této době se uvažovalo i o zboření věže, k tomu ale naštěstí nedošlo. Na věži se z původní dekorace dochoval jen reliéf mladíka, který nabízí dívce měšec z penězi, na druhé straně věže pak dívka, která políčkuje chlapce za to že ji sahá pod sukni. Poslední zachovalá věc je Rejskův autoportrét, u kterého je latinský název znamenající „Ó měšťané, nedopusťte zlým lidem, kteří žijí bez zákona, působiti mně, nádobě ušlechtilé, násilí“.

V 70. letech 19. století bylo rozhodnuto o obnově a dostavění této věže. Tohoto díla se ujal J. Mocker, který ji dokončil v pseudogotickém duchu, kdy se inspiroval jak Staroměstskou mosteckou branou, tak staroměstskou radnicí. A tak Mocker postavil v letech 1878 – 1886 strmou valbovou střechu a odstranil věžní hodiny z roku 1823, kde vytvořil vyhlídkový ochoz. Výzdobu pak navrhnul W. W. Tomek a pomáhali s ní B. O. Seeling, J. Veselý. J. Strachovský, K. Dvořák, J. Čapek, L. Šimek a A. Wildt. V roce 1911 byla prašná brána propojena s Obecním domem spojovacím krčkem. Po dokončení je v současnosti věž vysoká 65 m a vyhlídkový ochoz je ve výšce 43 m a v prvním patře věže je vidět zbytek původní plastické výzdoby věže.

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/prasna-brana.html

Dojmy: Tato brána opravdu vzdává čest historické části Prahy.

Mapa

a

Fotografie

×