Staré Město - Pöttingovský palác

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Na místě dnešního paláce stávaly dva gotické, později renesanční domy. Ty byly před rokem 1726 na zakázku hraběte Františka Karla z Pöttingu, jehož erb a rodový erb jeho manželky Marie Josefy z Žerotína je patrný na portálu paláce, přestavěny a sloučeny do jednoho objektu ve stylu pozdního baroka. Autorem barokní podoby je zřejmě Jan Blažej Santini-Aichel. V letech 1929–1931 proběhla přestavba podle plánů Františka Kavalíra a vznikl nový trakt v zadní části paláce a byl zastavěn dvůr. Od roku 1924 palác vlastní Náboženská společnost českých unitářů. Bustu jejího zakladatele, Norberta F. Čapka, je možné vidět ve vestibulu paláce. Sídlí zde též Nakladatelství Unitaria. V paláci se nachází mohutná kašna, kterou seznam památkářů situuje do vestibulu. František Ruth v Kronice královské Prahy píše, že se kašna nachází ve druhém postranním dvoře, k jejímu přestěhování došlo zřejmě v době, kdy byl za první republiky zastavěn dvůr.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6ttingovsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Dojmy: Mohutný zajímavý palác s krásným vstupním portálem.

Mapa

a

Fotografie

×