Staré Město - dům u Panny Marie na Zlaté Skále

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházel gotický dům, který je poprvé zmiňován roku 1401. V 16. století jej vlastnil iluminátor a zemský geometr Šimon Podolský z Podolí. Stavba ale bohužel v roce 1689 a v roce 1708 vyhořela a následně byl obnoven. V roce 1773 prošel dům barokní přestavbou a z této doby pochází také socha Panny Marie nad vstupním portálem. V 50. letech 19. století získal tento dům N. Helmann, který jej nechal klasicistně upravit a spojit s vedlejším domem, celá úprava byla provedena stavitelem Holečkem.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15751055&sequence=1&mode=parametric&indexId=38749%2F1-375&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavé stavení, které je od pohledu spojeno se stavením vedlejším jen podle barvy.

Mapa

a

Fotografie

×