Staré město - Karlův most

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2013

Historie: Původně se v těchto místech nacházel most vytvořený ze svázaných klád. Tento most nahradil v 10. století most dřevěný, který býval velmi ohrožován povodněmi, a tak nechal Vladislav II. někdy kolem roku 1170 postavit kamenný most, který byl pojmenován Juditin. Na tomto mostě již byla postavená malá věž, která se stala předchůdkyní Malostranské mostecké věže. Tento most zde stál až do roku 1342, kdy jej strhla povodeň. Proto se císař Karel IV. rozhodl vystavět most nový a první kámen zde položil dne 9. července 1357. Řízením výstavby tohoto mostu byl Petr Parléř, který se ale nedožil jeho dokončení. Spolu s mostem začala být vystavována ještě za života Karla IV. Staroměstká mostecká věž, která byla ve své době velmi bohatě zdobená. Již v průběhu 2. poloviny 14. století byl na mostě vztyčen první kříž. Most byl dokončen na počátku 15. století a patřil k nejmohutnějším motům své doby. Bohužel v roce 1432 udeřila velká povodeň a zbořila pět pilířů, a tak most musel být obnoven.

Nejstarší sochou na tomto mostě, je socha Bruncvíka, která byla vytvořena v 15. století. K této soše se vázala i pověst že v kamenech mostu je ukryt Bruncvíkův mocný meč, který sv. Václav až vyjede z Blaníku na pomoc Čechům, tak jej pozvedne a povede Čechy k vítězství. V roce 1591 byla renesančně přestavěna Malostranská mostecká věž, ale následně vyhořela, a tak byla vystavěná ve 2. polovině 15. století věž nová. V roce 1621 byli na Staroměstskou mosteckou věž pověšeny koše se dvanácti hlavami popravených českých pánů. Již během třicetileté války, když byl most v roce 1648 obléhán most Švédskými vojsky, tak byla zničena socha Bruncvíka a dekorace na Staroměstské mostecké věži na straně mostu. Následně začali na most přibývat jednotlivé sousoší, ze kterých byl první sv. Jan Nepomucký z roku 1683 od Jana Brokofa a poslední sousoším byl sv. Cyril a Metoděj z let 1928 – 1938 od profesora Karla Dvořáka. V roce 1723 přibylo na mostě osvětlení olejovými lucernami. V roce 1784 udeřila opět velká povodeň, která poškodila most a následně po ní v roce 1890 udeřila povodeň, která strhla dva pilíře a tři klenby. Na mostě jezdila od roku 1883 koňská tramvaj, kterou nahradila v roce 1905 tramvaj elektrická. Co se týče pověsti o Bruncvíkově meči, tak ve skutečnosti při opravách mostu po povodni z roku 1890 zde byl objeven velký rezavý meč. V roce 1908 zde jezdily autobusy a ty zde jezdili až do 2. světové války. Automobily pak po tomto mostě přestali jezdit v roce 1965.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/93/karluv-most

Dojmy: Velmi krásný most přes Vltavu, jen by tam nemuselo být tolik turistů.

Mapa

a

Fotografie

×