Staré město - dům u Minuty

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2013

Historie: Tento pozdně gotický dům byl vystavěn na počátku 15. století a následně někdy po roce 1564 renesančně upraven. Někdy na konci 16. století, kdy vlastnily tento dům Karel Přehořovský z Kvasejovic, bylo přistavěno třetí patro a současně přibyla na tomto domě část sgrafit. Další sgrafita doplnila tento dům v letech 1603 – 1610, kdy jej vlastnil Titus Cantagali. Když v roce 1712 patřil tento dům Matějovi Bartlovi, který zde měl lékárnu, tak dům nesl jméno U Bílého Lva. Toto jméno pak podtrhla klasicistní plastika, která sem byla doplněna na konci 18. století. Někdy v této době začal dům nést své současné jméno, a to díky tomu že se zde prodával tabák. V roce 1896 zakoupila tento dům Pražská obec a následně bylo uvažováno že bude tento dům spolu se sousedním strhnut, aby byl srovnán tento blok budov. Demolici ale zabránilo, když na sousedním domě byly objeveny v roce 1905 sgrafita. Nikdo nečekal že i u tohoto domu bude pod sešlou fasádou objevena ještě bohatší dekorace, a přece se tak stalo roku 1919. Následně je ještě téhož roku restauroval akademický sochař Jindřich Čapek. V letech 1937 – 1938 probíhali na domě velké stavební práce a úpravy, během kterých bylo proraženo loubí s valenou klenbou, ale také posíleny veškeré tehdy chatrné zdi a budova byla vnitřními úpravami spojena se sousedními domy a s radnicí.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1736/dum-u-minuty

Dojmy: Nádherně zdobený dům nástěnými malbami.

Mapa

a

Fotografie

×