Staré Město - Klementinum

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tento areál založili Jezuité ihned po příchodu do čech v roce 1556, kde založili také školu, která byla povýšena na univerzitu. V roce 1653 započalo rozšiřování tohoto areálu, které trvalo přes 170 let a podílely se na něm architekti jako Carlo Lurago, František Maxmilián Kaňka anebo Kilián Ignác Dientzenhofer, kteří vytvořili jeden z největších stavebních komplexů v Evropě. Jezuité v tomto areálu si vybudovali knihovnu, tiskárnu, lékárnu, divadlo ale také chrámové stavby. Již v roce 1654 byla Jezuitská univerzita spojena s Karlovou a tím získali Jezuité jejich knihovní sbírku. V tomto areálu pak sídlila filozofická a teologická fakulta. Jezuité po zrušení řádu v roce 1773 tento komplex opustili, ale ten zůstal v majetku Karlovy univerzity. Po rozdělení univerzity na českou a německou, tak zde byla česká část a následně v roce 1930 se přesunula filozofická fakulta do nové budovy a klementinum se tím pádem stalo majetkem a sídlem Národní knihovny, spolu s obrovskou barokní knihovnou, astronomickou vězí a Meridiánovou síní.

Zdroj: http://www.klementinum.com/index.php/cs/historie

Dojmy: Dovnitř jsem se bohužel nepodíval, ale i tak je tato budova nádherná i z venčí.

Mapa

a

Fotografie

×