Staré město - palác Kinských

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2016

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli dva domy, a to dům U Staré Měny a dům U Stolice Královské, ty zakoupil Jan Arnošt Golz a nechal je přestavět ve stylu Rokoka od architekta Anselma Luraga, nebo od Kiliana Ignáce Dietzenhofera, dodnes není jisté, kdo tuto přestavbu a spojení domů vytvořil. Jisté ale je to, že tato přestavba probíhala v letech 1755 – 1765, plastiky pak navrhl Ignác František Platzer a štukové výplně vytvořil Santin G. Bussi. Od hraběte Golze zakoupil tento palác v roce 1768 Hrabě František Oldřich Kinský. Za držení Rudolfem Kinským byla zahájena přestavba tohoto paláce roku 1836 podle plánů Jindřicha Kocha a k paláci byl připojen dům U Pechanů a interiéry byly upraveny v duchu empírového klasicismu. Pod palácem se pak nacházejí původní gotické a románské sklepení. Tento palác si rod Kinských udržel až do roku 1945, kdy jim byl zabaven. Během téhož roku byla i poškozena fasáda, která byla následně v roce 1956 opravována. V roce 1948 z balkonu tohoto paláce pronesl svůj proso Klement Gottwald a zahájil tak komunistickou éru. V letech 1995 – 2000 proběhla rekonstrukce tohoto paláce a byla restaurována knihovna Kinských spolu s románskými a gotickými sklepy.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/767/narodni-galerie-v-praze-palac-kinskych

Dojmy: Bohatě zdobená budova, do které jsem se bohužel nepodíval.

Mapa

a

Fotografie

×