Staré město - pomník Karla IV.

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2013

Historie: Tento pomník byl vytvořen v letech 1846 – 1848 slévačem Jacobem Danielem podlé plánu sochaře Arnošta Hähnela a měl být odhalen v roce 1850 k 500. výročí založení Univerzity Karlovy, ale kvůli tomuto revolučnímu roku byl pomník odhalen až v roce 1851. Na pomníku sedí císař Karel IV. a v pravé ruce drží zakládací listinu univerzity. Na podstavci jsou pak čtyři sochy, které reprezentují jednotlivé fakulty a v rozích podstavce pak stojí čtyři významné postavy dvora Karla IV. a to Arnošt z Pardubic, Beneš z Vartemberka, Matyáš z Arrasu a Jan Oško z Vlašimi.

Zdroj: http://www.turistika.cz/mista/praha-stare-mesto-pomnik-karla-iv

Dojmy:

Dojmy: Velmi zajímavá socha vzhledově, která upoutá každého kolemjdoucího.

Mapa

a

Fotografie

×