Staré Město - palác Hrzánů z Harasova

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: V místech dnešního paláce stával ve 12. století románský dům, který byl postupně přestavován, nejprve ve slohu vrcholné gotiky, a v 16. století byl pravděpodobně renesančně upraven. Majitelem paláce se roku 1701 stal hrabě Zikmund Valentin Hrzán z Harasova, který jej nechal přestavět ve stylu vrcholného baroka. Autorem přestavby byl zřejmě Giovanni Battista Alliprandi a s přestavbou byl hotov kolem roku 1723. Na konci 18. století se majitelem paláce stali Vrtbové, a v roce 1801 nechali přistavět v další poschodí v nádvorní části paláce. Dalšími majiteli byli od roku 1839 Lobkovicové. Ti nechali v palácovém nádvoří vybudovat klasicistní pavlače. Další přestavby interiérů v patrech, vestavby nových dvorních křídel a přístavby jednoho patra se dočkal palác roku 1911. Podle informační desky na paláci, zde v letech 1906–1912 měli textilní velkoobchod rodiče Franze Kafky, Hermann a Julie Kafkovi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Hrz%C3%A1n%C5%AF_z_Harasova

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15695712&sequence=1&mode=parametric&indexId=38645%2F1-304&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavý, bohatě zdobený dům, který spíš připomíná měšťanský dům, nežli palác.

Mapa

a

Fotografie

×