Staré Město - dům u Francouzské koruny

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně gotický dům byl v roce 1433 znám pod jménem „U Faunů“ a byl ojedinělý tím, že měl vzadu zahradu (poprvé dokládanou v roce 1544, kdy v domě byla lékárna), která vydržela až do roku 1815. Teprve v roce 1843 byla zastavěna podle návrhu Václava Dudy z roku 1841. K roku 1503 je zde doložena živnost lazebníka, s čímž patrně souvisí vodovod doložený k roku 1473. V roce 1544 dům získal Zikmund Antoch z Helfenberka, po něm v roce 1557 jeho nevlastní syn Jan Rejt z Pístova, který dům vlastnil až do konce svého života (zemřel někdy v letech 1573 a 1574). Někdy v 2. polovině 16. století pak byl dům renesančně přestavěn. Z roku 1605 pochází zpráva o tom, že dům byl znovu postavený, architektonicky to ale neodpovídá, stavba byla zřejmě stále tatáž. Z roku 1615 zase pochází zmínka o ještě nedostavěném altánu. V letech 1607–1612 v domě bydlel Johannes Kepler, kterého připomíná pamětní deska nad dveřmi. Nakonec dům prošel v roce 1862 klasicistní přestavbou.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15526081&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Francouzsk%C3%A9_koruny

Dojmy: Velmi zajímavý a ojedinělý dům, nacházející se vedle mohutného paláce.

Mapa

a

Fotografie

×