Staré Město - dům čp. 780/6

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se v těchto místech nacházela velmi malá středověká zástavba a v celé této oblasti byli převážně zahrady. V roce 1640 zde byli na této parcele zmíněné dva grunty. Jeden objekt vlastnil kat Jan Mydlář v 2. polovině 17. století, ale v roce 1689 celá zástavba shořela v tzv. francouzském požáru. V 1. čtvrtině 18. století tak vyrostla tato nová stavba, která patřila rodině Leysnerů. V letech 1845 – 1847 nechal E. Nademlejnský zbourat drobné stavby na dvoře a přestavit tento dům, tím dům dostal svůj současný vzhled. V 60. letech 20. století došlo k rekonstrukci domu.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15765530&sequence=1&mode=parametric&indexId=38772%2F1-389&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38772/1-389

Dojmy: Zajímavé stavení, které má vesnický charakter, i když se nachází v centru města.

Mapa

a

Fotografie

×