Staré Město - dům u Černé Růže

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Tento dům vznikl roku 1671 spojením dvou středověkých gotických domů. První dům je poprvé zmíněn v roce 1606, tento dům získal roku 1653 zednický mistr Jan Lupoch a následně v letech 1664 – 1671 patřil manželům Škrétovým. Druhý dům je poprvé zmíněn v roce 1601 ale vyhořel a jako vyhořelý byl připojen k druhému domu. Celá barokní novostavba z roku 1671 byla poškozena dalším požárem v roce 1689, který dostal jméno francouzský požár. V roce 1834 byl dům klasicistně přestavěn a navýšen o patro.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15793215&sequence=1&mode=parametric&indexId=38799%2F1-405&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavé stavení, které přiléhá k nejmenšímu domu v Praze.

Mapa

a

Fotografie

×