Staré Město - dům u Českého Lva

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: První zmínka o domu pochází z roku 1366, majitelem byl tehdy Rufus Jelen a mezi domem a Millessimovským palácem existovala ještě úzká ulička, po které lze dodnes najít stopy v podobě domu. Dům je původně románský, ve druhé polovině 13. století byl rozšířen. Z let 1429 a 1433 se dochovaly záznamy o ceně domu, která byla velmi vysoká, což by mohlo naznačovat, že dům byl výstavný a možná byl na konci 14. století zásadně přebudován až téměř nově postaven. Při této přestavbě získal dům dnešní dispozici, ale ulička mezi ním a Millessimovským palácem stále existovala. V době renesance byl dům přestavován hlavně v jeho zadní části, při Štupartské ulici vznikla celá nová část. Na počátku 17. století dům vlastnili páni z Mitrovic. O sto let později byl ve vlastnictví hrabat z Bubna a v první polovině 18. století byl dům výrazně barokně přestavěn, což je doloženo k roku 1725, dostavba proběhla roku 1737 (datace na vratech). Fasáda do Celetné je ještě o něco mladší, v té době také zanikla ulička. Menší mladší úpravy domu jsou klasicistní (např. nové schodiště v zadní budově, nové pavlače). V roce 1893 vznikla nová stavba ve dvoře. Pavel Vlček považuje za cennější průčelí do Štupartské, které se dochovalo téměř neporušené. Naopak nová stavba z roku 1893 dvorek údajně nevhodně zužuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Zlat%C3%A9ho_jelena_(%C4%8Dp._598,_Praha_-_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Dojmy: Pěkně zdobený dům, který má dvě čela do dvou různých ulic.

Mapa

a

Fotografie

×