Staré Město - dům u Červené Lišky

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: První zmínka o domu je z roku 1401, ale základ domu je starší, románský pocházející ze 12. století. V 15. století byl tento objekt nahrazen gotickou novostavbou, patrně po roce 1508 proběhla další středověká úprava. Kolem roku 1700 byl dům výrazně barokně přestavěn podle plánů Jeana Baptisty Matheye, díky sporu se sousedem je doloženo, že tato přestavba probíhala již roku 1694. Během této přestavby bylo nahrazeno původní domovní znamení reliéfem Panny Marie. Dalších moderních úprav se dům dočkal v roce 1820, kdy prodělal dům klasicistní úpravu, která změnila vzhled střechy a altánu. Na počátku 20. století, bylo zničeno původní barokní schodiště a upraveno přízemí, kde tímto krokem vznikl prostor prodejny. Následně v roce 1923 bylo vytvořeno podkroví. Průčelí do Kožné ulice má novodobou úpravu, vjezd je barokní. V objektu je socha Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1745 od Ignáce Františka Platzera.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38565/1-254

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_%C4%8Cerven%C3%A9_li%C5%A1ky

Dojmy: Zajímavý netypický dům, kerý má na střeše kamenný altán.

Mapa

a

Fotografie

×