Staré Město - dům u Čížků

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Tento klasicistní činžovní dům byl vystavěn v roce 1839 podle plánů stavitele Johanna Nowotného. Již v roce 1859 byl spojen se sousedním domem čp. 395. Nakonec bylo v 60. letech 20. století novodobě upraveno přízemí, které bylo opatřeno prodejními prostory a výlohami.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15596238&sequence=1&mode=parametric&indexId=41431%2F1-2099&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavý nárožní dům stojící poblíž Václavského náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×