Staré Město - dům u Dvou Černých hlav

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Dům je původně raně středověký, na dnešní parcele stály dva objekty, které byly nejpozději do roku 1404 spojeny v jeden. Dochovaly se gotické sklepy a klenby v přízemí. V renesanci bylo k domu přistavěno hospodářské stavení a dům zvýšen o druhé patro. O další patro byl přední dům zvýšen kolem roku 1750, v rámci přestaveb v této době byl i zastavěn první dvorek. Do ulice byla postavena nová zeď s barokní fasádou. V době klasicistních úprav podle plánů J. Ziky v roce 1850 byl zadní objekt zvýšen o třetí patro. V roce 1931 bylo vybudováno podkrovní patro.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38499/1-215

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Dvou_%C4%8Dern%C3%BDch_hlav

Dojmy: Zajímavé stavení, ukryté všemu turistickému ruchu.

Mapa

a

Fotografie

×