Staré Město - dům u Černého Hada

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se v těchto místech nacházel románský dům, který byl vystavěn někdy ve 12. století. Tento dům byl následně v době renesance navýšen o 2. patro a přibyli raně renesanční štíty, které se dochovali do dnešních dnů. Vedle tohoto domu vyrostl od základů barokní dům v roce 1730, ale již v roce 1796 byli oba tyto domy propojeny v jeden velký dům, na kterém je ale stále vidět, že jde o dva rozdílné domy.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15446266&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Barokní dům je bohatě zdobený a renesanční dům má také své zajímavé kouzlo.

Mapa

a

Fotografie

×