Staré Město - dům u Censorů

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Na místě tohoto domu byla nalezena románská valounková dlažba, ale nejstarší zmínka o zdejším domu pochází až z roku 1403, kdy zde stál gotický dům. Někdy v půlce 16. století byl dům poškozen požárem a následně renesančně přestavěn. Další požár jej poškodil v roce 1689 byl to tzv. Francouzský požár, po tomto požáru byl dům ranně barokně přestavěn. V roce 1795 byl tento dům klasicistně přestavěn podle plánů Zacharia Fiegertha. V roce 1820 se v tomto domě narodil malíř Josef Mánes. V letech 1952 – 1953 se dočkala stavba celkové rekonstrukce.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15783015&sequence=1&mode=parametric&indexId=38790%2F1-399&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavý dům na kterém stojí věžička.

Mapa

a

Fotografie

×