Staré Město - Čejkovský palác

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Palác stojí v zástavbě za jiným domem a je postaven na nepravidelném půdorysu na místě několika původních středověkých gotických domů, které byli renesančně upraveny. V době kolem roku 1720 byl dům na zakázku Viléma hraběte Saltze přestavěn do současné vrcholně barokní palácové podoby. Ve druhé polovině 18. století byl palác ve vlastnictví hraběte Františka Čejky z Olbramovic, podle kterého dostal své jméno, za něj někdy kolem roku 1800 prošli interiéry klasicistními úpravami. Původní středověký dům na tomto místě měl lázeňský charakter, jak vyplývá z jeho původního názvu „U bílé točenice“. Později v domě žil i kronikář Vavřinec z Březové, který například popsal první pražskou defenestraci. V prostorách prvního patra byla Proksova hudební škola, do které chodil i mladý Bedřich Smetana. V domě údajně bydlel i Dr. L. Rieger a J. K. Tyl. V současné době je v domě kromě bytů ambulantní klinika. Do Liliové ulice je situován barokní portál, nad nímž je zobrazen erb rodu Čejků, na nějž shlíží socha anděla. Nad pěti okny je čtveřice alegorických maskaronů – ročních období.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15546163&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cejkovsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Dojmy: Zajímavý a poněkud malý palác dle mého názoru.

Mapa

a

Fotografie

×