Staré Město - dům u Bílého Páva

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Dnešní dům je novostavbou P. Moravce z roku 1949, starší částí domu je pouze pozdně barokní fasáda do Celetné ulice, fragmenty gotického zdiva a lépe zachovalý zadní dům do Kamzíkové ulice. Na místě dnešního domu stály ve 14. století tři gotické objekty. Jeden z nich, při Celetné ulici, je prvně zmiňován roku 1354, druhý, dnes v Kamzíkové ulici, je zmíněn pouze v roce 1363 a později již ne, z čehož je usuzováno, že byl ke konci 14. století spojen s domem do Celetné ulice. Třetí objekt je prvně zmíněn také v roce 1363. Název „U Bílého páva“ je doložen k roku 1514. V renesanci byl dům přestavěn. V roce 1713 je doloženým majitelem domu malíř Jan Ungers a v domě byl šenk piva. Po roce 1750 byl dům opět výrazně tentokrát pozdě barokně přestavěn, dnešní fasáda pochází z této přestavby. Během květnového povstání v roce 1945 dům vyhořel. V době mé návštěvy zde sídlilo Muzeum čokolády Choco-Story.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15694957&sequence=1&mode=parametric&indexId=38643%2F1-303&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_B%C3%ADl%C3%A9ho_p%C3%A1va

Dojmy: Krásně zdobená budova, i když z ní zbylo jen průčelí.

Mapa

a

Fotografie

×