Staré Město - dům u Božího Oka

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Dům pochází ze 3. čtvrtiny 13. století, nejstarší zmínka o objektu pochází z roku 1324. Z roku 1426 se zachovala cena domu, která dokládá, že šlo o spíše menší dům. Na počátku 16. století byl dům pozdně goticky přestavěn a byl pak v majetku šlechtických rodů, jeho majitelem byli např. Viktorin Křinecký z Ronova, či Ctibor Tovačovský z Cimburka Při velkém pražském požáru byl 21. června 1689 dům zničen, a po pěti letech se dočkal obnovy v raně barokním stylu. Tato obnova by mohla být dílem buď Pavla Ignáce Bayera nebo Jana Šimona Pánka. Po roce 1750 pak dům doznal pozdně barokní přestavby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Bo%C5%BE%C3%ADho_oka

Dojmy: Nádherný, bohatě zdobený dům, který uniká pozornosti turistů.

Mapa

a

Fotografie

×