Staré Město - dům u Bílého Lva

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Ve 13. století zde stával pozdně románský dům, o kterém toho ale není více známo a zachovala se z něj jen část obvodového zdiva v dnešním sklepení. Ve 14. století byly dnešní Sixtův dům, dům U Tří mečů a dům U Bílého lva (čili čp. 553–555) na společné parcele. V roce 1414 se oddělila část dnešního Sixtova domu, v roce 1499 byla odprodána další menší část, dnes náležící k domu U Tří mečů. Až do roku 1702 není záznam o názvu budovy. Přestavován byl renesančně a poté znovu ve 3. čtvrtině 17. století. Z roku 1713 se dochovala zmínka o šenku piva v tomto domě. V roce 1732 byl majitelem domu malíř Jan Adam Schöpf. Dochovaný záznam o jeho sporech se sousedem v roce 1736 svědčí o tom, že Schöpf dům opravoval. V roce 1739 ho prodal Janu Václavu Kaňkovi. Ve 20. letech 19. století byl dům přestavěn klasicistně (např. nové schodiště), v roce 1906 bylo během prací na domu secesně upraveno domovní znamení, další úpravy domu proběhly v letech 1928–1929, kdy zde vznikl luxusní obchod s kožešinami. Další úpravy ve 20. století jsou datovány do let 1955 (po požáru třetího patra) a 1988. V době mé návštěvy se v tomto domě nacházelo muzeum voskových figurín.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_B%C3%ADl%C3%A9ho_lva_(Celetn%C3%A1)

Dojmy: Nádherně zdobená stavba nacházející se na královské cestě, s krásně zdobeným erbem s Českým lvem.

Mapa

a

Fotografie

×