Staré Město - dům u Beránka

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: V průběhu 14. století byli na tomto místě vystavěny dva gotické domy, o nichž je první písemná zmínka z roku 1401, kdy jeden vlastnil Mikuláš pláteník a druhý Mikuláš z Tachova. Po nich se dům střídal v rukou nejrůznějších měšťanů, a to až do roku 1559, kdy oba domy zakoupil Zikmund Berka z Dubé a následně v roce 1569 je prodal Janu Kaplíři ze Sulevic. Sulevicové je prodali v roce 1620 Jetřichu Špetlovi z Janovic, ale tento šlechtic byl na straně českých stavů, a tak byl popraven jako první na Staroměstském popravišti. Někdy mezi lety 1726 – 1737 zakoupila tyto domy hraběnka Marie Terezie z Paaru, rozená štenberková, která je vlastnila až do roku 1757 v této době došlo k velké barokní přestavbě, která tyto dva domy spojila v jeden velký palác. Po roce 1757 získal tuto budovu státní úřad, a tak zde byla nejdříve bankovní administrace a pote mincovní úřad. Někdy v 1. polovině 20. století získala zdejší palác prokuratura a Krajské státní zastupitelství.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/dum-u-beranka/

Zdroj: http://www.atlasceska.cz/praha/dum-u-beranka-husova-ulice/

Dojmy: Zajímavý jednoduchý palác s bohatě zdobeným kamenným portálem.

Mapa

a

Fotografie

×