Radlice - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Tato socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena pro mě neznámým autorem v průběhu poloviny 19. století. Socha byla pojata jako litinová socha umístěná na kamenném podstavci. Po konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a postupně chátrala. Nakonec se však dočkala svého restaurování, které bylo provedeno v roce 2007. Originál sochy byl v tomto roce přesunut do místní farnosti a byl nahrazen současnou pozlacenou replikou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(Radlice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-jana-nepomuckeho-13246352

Dojmy: Velmi zajímavá a malebná socha, která je jednou z mála zachovaných věcí z původní vsi.

Mapa

a

Fotografie

×